Tapu

Tapu, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (TKGM) tarafından verilen, kişinin mülkü, arazisi veya bağımsız bölümü üzerinde hak sahibi olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. 1847 yılında Osmanlı İmparatorluğu altında kurulduğundan beri çalışan az sayıda kurumdan biri olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu siclillerini arşivleme yetkisine sahiptir. TGKM'nin bu yetkisini kullanabilmek ve tapu kayıtlarına herkesin kolayca ulaşabilmesi amacıyla her şehirde şubesi bulunmaktadır.

Türkiye'de farklı amaçlar için kullanılan farklı çeşit tapu türü bulunsa da, bunlardan en çok kullanılan 3 tanesi;

Hisseli Tapu: Mülk sahibi ve inşaat firması arasında yapılan, sözleşme görevi de gören tapudur. Genellikle üzerine proje yapılmaya uygun alanlar üzerine yapılır. Proje haline gelmeye uygun her bölüm için ayrı ayrı kayıt yapıldıktan sonra inşaat onayı alınabilir.

Kat İrtifakı: İnşaatın en az %70'i tamamlandıktan sonra Tapu sicil İdaresi tüm binanını usüllere uygun şekilde inşa edilip edilmediğini denetler. Bu denetlemeden geçen binaya Kat İrtfakı tapusu verilir. Bu şamada, inşaatı yapan kişi veya firma konut hakkındaki tüm bilgileri içeren detaylı bir bilgilendirme raporu ile tapuları satışa sunmaktadır.

Kat Mülkiyeti Tapusu: İnşaat tamamlandıktan ve kontrolleri yapıldıktan sonra, inşaat sahibinin başvurusu ile her bağımsız ünite için gerekli tüm bilgilere sahip tapu türüne denir. Bu tapuya sahip ev sahipleri herhangi bir yasal sorun ile karşılaşmayacaktır.

Tapunun el değiştirmesi işlemine tapu devri denmektedir. Satıcının başvurusu ile ilgili tapu dairelerinde gerçekleşen bu işlem, randevu sistemine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, taraflardan birinin yabancı olması durumunda yeminli bir tercüman bulunması da zorunludur. Memurlar tarafından imzalanan belgeler tarafların imzalamasından sonra teslim edilir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için, servislerimiz ve tapu devri ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tapu İşlemlerinde Kullanılan Terimler ve Açıklamaları

Taşınmaz bilgileri (Mülk adresi ile ilgili bilgiler):Tapu

İl: Şehir
İlçe: Şehirden sonra gelen bölge, yurt
Mahalle/Köy
Ada: Blok numarası
Parsel: Arazi numarası
Yüz Ölçümü: Arazinin büyüklüğü
Niteliği: Mülkün özelliği (Boş, ekili veya içerisinde yapı bulunan arazi).

Bağımsız Bölüm: Apartman, ev gibi bağımsız mülk hakkında bilgiler.

Arsa Payı: Mülkün arsadaki payı
Proje Alanı: Projenin boyutu
Blok/Giriş/Kat No: Blok/Giriş/Kat numaraları
Bağımsız Bölüm No: Bağımsız bir daire, ev veya dubleks birim numarası
Cilt/Sayfa No: Tapunun sayfa sayısı (İşlem sırasında tapuların karışmaması amacıyla numaralandırma yapılır.)

Malik bilgileri: Mülk sahibi hakkında bilgiler

Adı/Soyadı – Baba Adı: Mülkün güncel sahibi&sahipleri ve baba adı
Hissesi: Sahip olunan pay bilgisi (Bir tapuya birden fazla kişi sahip olabilir.)

Tescile ilişkin bilgiler: Mülkün lokasyonu, fiyatı ve tipi hakkında bilgiler.

Taşınmaz Tip/No: Mülkün tipi ve numarası
Edinme Sebebi: Satın alma sebebi
İşlem Bedeli: Mülkün satış fiyatı
Konum Bilgisi: Mülkün adres bilgisi (QR Kodu)
Tescil Tarihi/Yevmiye No: Mülkün tapuya kayıt tarihi

SSS

S: Tapu nedir?
C:
Mülk sahibinin mülkün üzerindeki hakkını resmi olarak belirten yazılı evraktır.

S: Nasıl tapu sahibi olabilirim?
C
: Eğer mülk satın alırsanız, satıcı size mülk bilgilerinin içerisinde bulunduğu belgeleri sunar. Tapu devri için üm belgeler hazırlandıktan sonra, satıcı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ofisine tapu devri için başvuruda bulunur ve işlemler tamamlandıktan sonra iki taraftan imza alınarak devir süreci gerçekleştirilir.

S: Ödeme işlemi ne zaman yapılmalıdır?
C
: Tapu dairesinde satıcıya son soru olarak ödemenin gerçekleşip gerçeklemediği sorulur. Cevap “evet” olmalıdır. Devir işleminden önce ücretin tamamının ödenmesi ve tapu devir teslimi işleminin başarıyla gerçekleşmesi genellikle alışılagelinmiş yöntemdir.

S: Tapu devir işlemi için gerekli belgeler nelerdir?
C
: Tapu devri için gerekli belgeler alıcı ve satıcının kimlik bilgileri, belediyeden alınması gereken vergi borcu yoktur yazısı ve geçmiş borçlara ait ödendi yazısı, tapu fotokopisi, DASK (Deprem sigortası), döviz alım belgesi, satıcının belediyeden aldığı temiz kağıdı (Takyidat belgesi) olarak sıralanabilir

S: Tapu devir işlemi ne kadar sürede tamamlanır?
C
: Gerekli tüm belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra, tapu ofislerinin yoğunluğuna göre değişse de genellikle 1 ya da 2 gün içerisinde tapu devir işlemi tamamlanmaktadır. Tapu devir işlemleriyle ilgili detaylı bilgi içeren sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

S: İpotek nedir?
C:
İpotek, bir borcun ödeneceğine güvence olarak, borçlunun taşınmaz mallarının üzerinde sicile işlenen yasal bir yükümlülüktür. Alıcnın satıcıya borçlu olduğu durumlarda yapılır. Borç ödendiğinde satıcının adı tapudan kaldırılır ve ipotek işlemi sona erer.

S: Tapudan ipotek nasıl kaldırılır?
C
: Tıpkı tapu devir işlemi gibi, mülk sahipleri Tapu Kadastro Müdürlüğüne başvuruda bulunduktan sonra tarafların imzası alınır fve ipotek sözleşmesi sonlandırılır, satıcının tapu ile bağlantısı sona erer.

S: 18 yaşın altında olan çocuklarımın ismi tapuda yer alabilir mi?
C
: Evet, bu durumda tapu devri başvurusu esnasında alıcı olarak çocuğunuzun kimlik belgesi gereklidir.

S: Tapu senedini birden fazla kişiyle paylaşabilir miyim? En fazla kaç kişinin ismi olabilir?
C:
Evet, tapuyu birkaç kişi birlikte alabilirsiniz. Pay tutarınıza bağlı olarak, mülkün tüm haklarından faydalanabilirsiniz. Tapu hissedarlığında herhangi bir kişi limiti bulunmamaktadır.

S: Eşimin mülkümün üzerinde bir hakkı olabilir mi?
C
: Yasalara göre eğer mülkünüzü evlendikten sonra satın aldıysanız eşiniz, tapuda ismi yer almasa dahi mülk üzerinde sizinle aynı haklara sahiptir.

S: Mülkümde miras hakkı var mı?
C
: Mülk sahibi öldükten sonra mülk sahibinin ailesi mülk üzerinde hak sahibidir.

S: Tapunun maliyeti nedir?
C:
Tapu işlem ücretleri:

• Yasalara göre tapu bedeli olarak alıcı mülk bedelinin 2%’sini, satıcı 2%’sini öder. Ancak satış öncesinde konuşulmadıysa genellikle alıcının vergi ödemelerini karşılaması adettir.
• Ekspertiz raporu ücreti
• Tapu ofisi döner sermaye ücreti

Ayrıntılı bilgi için Türkiye'de Satın Alma Giderlerisayfamıza göz atabilirsiniz.

S: Tapu belgemin aslını kaybettim, tekrar edinebilir miyim?
C:
Tapu kaydınız Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından yüksek yazılım güvencesi ile sıkı bir şekilde koruma altındadır. Başvurunuzla birlikte yeni bir tapu tarafınıza teslim edilmektedir.

S: Tapu Takas Sistemi nedir?
C:
Tapu takası, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün alıcı ve satıcı arasındaki tapu alışverişini güvenli hale getirmek için geliştirdiği çevrimiçi ödeme yöntemidir. Mülkün ücreti tapu bankası hesabına (Takasbank) yatırılır ve kayıt işleminden sonra tapu dairesi online olarak ücreti saniyeler içerisinde güvenli bir şekilde satıcıya aktarır.

S: Tapu Kastro ofislerine nasıl ulaşırım?
C:
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Web sitesi: https://www.yourkeyturkey.gov.tr/
E-Mail: bilgiedinme@tkgm.gov.tr
Telefon: 0 312 413 60 00
Çağrı Merkezi: 181