Trabzon’daki eğitim sistemi ve eğitim kurumları Türkiye’nin geri kalanından çok farklı değil. Günümüzde Türk eğitim kurumları, temeli Atatürk reformları ile atılan ulusal bir sistemle kurulmakta ve yönetilmekte. Bu sebeple Türkiye genelinde okulların açılması, müfredatın hazırlanması ve okullara öğretmenlerin atanmasından Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu.

sınıfta öğrencilerUlusal eğitim sistemine göre zorunlu eğitim üç aşamadan oluşmakta olup 12 yıl sürmekte. Üç aşamalı zorunlu eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde verilmekte. Merkezileştirilmiş eğitim sistemi sayesinde Türkiye’nin her köşesinde zorunlu temel eğitim veren okulların bulunuyor.

Merkezileştirilmiş eğitim sisteminin bir diğer sonucu olarak, Trabzon da dahil olmak üzere Türkiye’nin neredeyse her yerindeki okullarda aynı müfredatın okutuluyor. Fakat bu durum özel okullar ve meslek okulları için biraz daha farklı.

Trabzon’da yer alan özel okullar ve meslek okulları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredatı belli ölçüde takip etmekle yükümlü. Ancak, özel okullar ve meslek okulları genellikle öğrencilere ek dersler de sunmakta. Bu ek derslerin içerikleri okulların amacına ve vizyonuna bağlı olarak değişiklik göstermekte.

Trabzon’da Uluslararası Okul Var mı ve Hangi Müfredatı Takip Ediyorlar?

kütüphanede kitap okuyan öğrenciTrabzon’da farklı milletlerden gelen öğrencilere hitap eden birkaç okul bulunmakta. Son yıllarda, Türkiye’de gayrimenkul satın alarak ülkeye yerleşen yabancıların sayısı oldukça hızlı bir artış gösterdi. Bunun sonucunda uluslararası okullara olan ilgi de gitgide arttı.

Şehrin yabancılar arasındaki popülaritesi oldukça yüksek olduğu için Trabzon için de bu durum çok farklı değil. Ama şu anda Trabzon’da yabancı dilde eğitim veren okullar çoğunlukla yüksek öğrenim kurumları. Trabzon’daki ilkokullar ve ortaokullar ulusal eğitim sistemine bağlı ve bu sebeple yalnızca Türkçe eğitim vermekte.

Ancak ulusal eğitim sistemi yabancı dil eğitimine özel önem atfetmekte. Günümüzde okullarda uygulanan sisteme göre devlet okullarında çocuklar ikinci sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi almaya başlamakta. Bazı özel okullarsa anasınıfından itibaren çocuklara yabancı dil eğitimi vermeye başlayabilmekte. Aileleriyle beraber Türkiye’ye yeni taşınan yabancı öğrenciler için bu tarz okullar daha iyi bir seçim olabilir.

Trabzon TED Koleji, Trabzon Özel Ata Okulları, Özel Açı Okulları, Uğur Okulları, Net Okulları ve Candan Okulları, Trabzon’da eğitim veren özel ilkokul ve ortaokullardan bazıları. Bu okulların ders içerikleri birbirinden farklı olabileceği için detaylı bilgi almak için doğrudan okullarla iletişime geçmelisiniz.

Trabzon’da eğitim denilince çokça merak edilen bir diğer konu da Trabzon’da İslami eğitim veren eğitim kurumları olmakta. Trabzon’da, lise çağındaki öğrencilerin öğrenim görebileceği yeterli sayıda imam hatip lisesi bulunmakta. Ayrıca Trabzon’daki üniversitelerin tamamında ilahiyat fakülteleri de mevcut.

Trabzon’da Yabancı Öğrenci Kabul Eden Üniversiteler

öğretmen sınıfta ders işliyorTrabzon’da yabancı öğrenci kabul eden hem özel üniversiteler hem de devlet üniversiteleri bulunmakta. Trabzon’daki üniversiteler, öğrencilere bazı programlar için iki veya daha fazla dilde eğitim imkanı sunmakta. İşte Trabzon'daki en iyi üniversiteler;

• Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bir devlet üniversitesi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon'un en önde gelen üniversitesidir. Aynı zamanda Türkiye'nin en eski 4. üniversitesi olan KTÜ, 2020 yılı istatistiklerine göre, Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 20. sırada yer almakta.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilere, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmakta. Üniversite bünyesinde önlisans eğitimi veren 9 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Öte yandan lisans eğitimi veren fakülte sayısı 12. Üniversite bünyesinde ayrıca lisansüstü ve doktora eğitimi veren 6 enstitü bulunmakta.

• Trabzon Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi, 2018 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite bünyesinde 8 fakülte, 2 enstitü ve 8 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Trabzon Üniversitesi, bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır.

Nispeten daha yeni bir üniversite olarak, Trabzon Üniversitesi bünyesindeki tesisler daha modern ve öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaktadır.

• Avrasya Üniversitesi

sınıfta oturan öğrenciler kameraya bakıyor

Avrasya Üniversitesi Trabzon'un ilk özel üniversitesi. 2010 yılında kurulan üniversitenin yerleşkeleri Ortahisar ve Yomra ilçelerinde bulunmakta. Üniversite bünyesinde 4 fakülte, 4 meslek yüksekokulu ve bir enstitü bulunmakta.

Avrasya Üniversitesi bünyesinde 26 lisans, 14 yüksek lisans ve 36 önlisans programı bulunmakta. Uluslararası bakış açısı ve çok dilli eğitim programları ile Avrasya Üniversitresi uluslararası öğrenciler arasında en popüler üniversitelerden.

Trabzon'daki Üniversitelerde ve Okullarda Eğitim Dili Ne?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Trabzon’daki ilk ve orta öğretim okullarında öğretim dili Türkçe. Öte yandan üniversitelerde bazı programların eğitim dili İngilizce'dir. Bununla birlikte, üniversitelerdeki çoğu program için de ana eğitim dili Türkçedir.

Bu nedenle Trabzon'daki üniversiteler Türkçe dil yeterliliğine sahip olmanızı şart koşmaktadır. Bu üniversitelere kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler, TÖMER olarak bilinen ve üniversiteler tarafından sağlanan Türkçe dil kurslarına katılma hakkına sahiptir.

Trabzon'da Üniversitelerde ve Çevrelerindeki Olanaklar Neler?

odada bilgisayara bakan öğrencilerTrabzon'daki üniversitelerin içerisinde ve çevresindeki olanaklar, hem yerli hem de yabancı öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterliliktedir. Yenilikçi eğitim anlayışının bir sonucu olarak, üniversitelerdeki olanaklar da sürekli olarak yenilenmektedir.

Pek çok yerde olduğu gibi Trabzon'daki üniversiteler de bulundukları bölgelerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Günümüzde Trabzon'daki üniversiteler, ulaşım, konaklama ve boş zaman aktiviteleri gibi açılardan oldukça zengin olanaklarla çevrilidir.

Hem yerli hem de yabancı öğrenciler, yurtlar ve kiralık daireler dahil olmak üzere üniversiteler içinde ve çevresinde oldukça fazla konaklama seçeneği bulabilirler. Üniversitelerin çevresinde kafe, restoran ve bar gibi sosyal olanaklar da oldukça fazladır.

Özetle, Trabzon'da yabancı dilde eğitim veren eğitim kurumları, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere göre sayıca yetersiz kalmaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda Trabzon'daki uluslararası okul sayısının artmasını bekliyoruz. Trabzon yaşamak için harika bir yer olduğundan, şehir dünya çapında göç çekmeye devam etmekte. Nüfusun gitgide artması ve daha da çeşitlenmesi, uluslararası okulların sayısını kesinlikle arttıracaktır.