Kısa bir süre önce hükümet yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi ve yabancıların Türkiye’den gayrimenkul satın alma sürecinde değişiklikler yaptı. Yapılan yeni düzenleme 24 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre Türkiye’den gayrimenkul satın almak isteyen yabancılar bunu döviz bozdurarak yapmak zorundalar. Satışın gerçekleşebilmesi için yabancı alıcı, satın almak istediği gayrimenkulun değerinde dövizi Merkez Bankası’na bozdurmalı.

Gayrimenkul Satın Almak İçin Döviz Bozdurma İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, Türkiye’den gayrimenkul satın almak için döviz bozduracaklarında bu işlemi yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren bir banka aracılığıyla yapabileceklerdir. Döviz bürolarında veya şahsen yapılan işlemler gayrimenkul alımı için geçerli sayılmamaktadır. Yeni getirilen düzenlemeye göre döviz bozdurarak gayrimenkul satışı şu aşamalarla gerçekleştirilebilecek;

Yabancılara Dövizle Gayrimenkul Satışı Hakkında Yeni DüzenlemeBirinci Adım: Gayrimenkul satış bedeli, alıcı, satıcı veya bunların vekilleri tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya transfer edilmelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancılara gayrimenkul satışında yalnızca Amerikan doları, euro ve sterlin döviz cinslerini kabul etmektedir.

Alıcı, ödemesini bahsi geçen döviz cinslerinden başka bir döviz cinsinde de yapabilir. Bu durumda yapılan ödeme, dövizin transfer edildiği banka tarafından, Merkez Bankası’na transferden bir gün önce bahsi geçen döviz cinslerine dönüştürülecektir.

İkinci Adım: Ödemeyi alan banka, ödemeyi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na aktaracak ve bu miktarın karşılığındaki Türk lirasını, ödemeyi gönderen alıcı, satıcı veya vekilin hesabına aktaracaktır. Banka bu işlemi gerçekleştirdikten sonra işlemin gerçekleştiğine dair bir “döviz alım belgesi” düzenleyecektir.

Döviz alım belgesi şu bilgileri içermelidir;

• Ödeme kimin adına yapılıyorsa o kişinin adı ve soyadı
• Pasaport veya kimlik numarası
• Yapılan ödemenin döviz bozdurulma esnasındaki Amerikan doları karşılığı (Türk lirası karşılığı daima ilave edilmektedir).
• Bu işlemin "Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 13. maddesi" kapsamında gerçekleştirildiğini belirten ifade.

Üçüncü Adım: Alıcı, döviz alım belgesi ile birlikte tapu transferi için Tapu Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Buradaki en önemli nokta döviz alım belgesinin tapu transfer tarihi öncesinde düzenlenmesinin gerekmesidir.

Mesafe veya dil engeli gibi çeşitli nedenlerle bu işlemleri gerçekleştiremeyecek olan kişiler vekaletname vererek bu işlemleri kendileri adına uzman bir gayrimenkul danışmanının tamamlamasını isteyebilir.

Getirilen yeni düzenlemeyle birlikte yabancılara gayrimenkul satış işlemleri, döviz bozdurma zorunluluğu haricinde aynı şekilde işlemektedir. Ayrıntılı bilgi almak için Gayrimenkul Satın Alma Rehberimizi inceleyebilirsiniz.

NOT: Eğer ödeme, bu düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapıldıysa bu durumda döviz alım belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, tapu dairesine ödemenin yapıldığına dair onaylı banka dekontu ibraz edilmesi zorunludur.

Yabancılara Dövizle Gayrimenkul Satışı Hakkında Yeni DüzenlemeGayrimenkul Yatırımı Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapanlar da Döviz Bozdurmak Zorunda mı?

Yeni getirilen düzenlemeyle birlikte yabancılara gayrimenkul satışında, satın alma amacı ne olursa olsun, döviz bozdurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı elde etmek isteyen yabancıları da kapsamaktadır.

Vatandaşlık başvurusu için yapılan emlak alımlarında, tapu transferi öncesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ek olarak, gayrimenkul bedelinin ödendiğine dair onaylı banka dekontu talep etmektedir. Bu işlemin satış işlemi öncesinde, taahhüt işlemi öncesinde veya en geç uygunluk belgesinin düzenlenmesi öncesinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Tekce Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, yeni düzenlemenin işlemleri devam etmekte olan gayrimenkul satışlarını ve fiyatlarını olumsuz etkilemeyeceğini ifade etmiştir.

Uzman bir gayrimenkul firmasıyla çalıştıkları müddetçe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin Türkiye’den gayrimenkul satın alması hala da oldukça kolay ve güvenlidir. Trabzon Homes ® uzman ekibiyle daima size yardımcı olmaya hazırdır!

Bu düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rehberi inceleyebilirsiniz.