Tekçe AŞ olarak, iş hayatındaki yeni değişimlere ayak uydurmak ve alanında uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle küreselleşen iş dünyasında hizmet ağımızı genişletmeye karar verdik. Bu çerçevede Tekce AŞ'nin DEİK'e (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) yeni üye olarak katıldığını duyurmaktan gurur duyuyoruz.

DEİK Tarihçesi

DEİK, yerel piyasaları uluslararası piyasalarla birleştirmek amacıyla yerel ve küresel çaptaki işletmeleri bir araya getiren bir kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Bu organizasyon, dünyaya açılan bir kapı olarak düşünülebilir.

Aslında bu kuruluş Türk ekonomisinin ve piyasasının küresel bir temsilcisidir. DEİK kurulduğu yıl olan 1985’ten bu yana Türkiye ve diğer ülkelerle daha iyi ticari ve kültürel ilişkiler kurma konusunda sürekli çalışmalar yürütmektedir. Yerel ve uluslararası işletmeler, devlet kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle stratejiler oluşturarak diplomasisi yoluyla yerel iş ağlarını küresel seviyeye çıkarmaya çalışmaktadır.

Tekce İspanya İş Konseyi Üyesidir.

Her iki ülkede de faaliyet gösteren bir Türk şirketi olan TEKCE AŞ, DEİK bünyesindeki İspanya İş Konseyi'ne de üye olmuştur. Bu üyelik sayesinde ticari verimliliğe katkıda bulunurken, ilişkilerimizi de geliştirmeye de çalışıyoruz.

DEİK, özellikle ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla ülke bazlı iş konseyleri, özel amaçlı iş konseyleri ve sektörel iş konseyleri olmak üzere iç temel İş Konseyi kurdu. Bu konseylerin çeşitliliği, iş sektöründe daha özel ve belirgin bir ilgi yaratmaktadır. Bu konseyler, pazar dengesini iyileştirmek, ticari soruşturmalar yürütmek, işbirlikleri için yerel veya küresel ölçekte şirketler aramak ve bu tür bir işbirliği için elverişli bir ortam yaratmak için çeşitli yollar aramaktadır.

İspanya İş Konseyi ile İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) arasındaki kuruluş sözleşmesi 1989 yılında imzalanmıştır. Uluslararası alanlarda da faaliyet gösteren önemli bir gayrimenkul şirketi olan Tekçe AŞ, DEİK'in İspanya İş Konseyleri'nin resmi üyelerinden biridir!

DEİK Üyesi Olmanın Faydaları

DEİK, piyasa ilişkilerini artırmayı, uluslararası ticaret kapasitesini genişletmeyi ve iş sektörlerindeki yeni atılımları ve yenilikleri uluslararası arenalarda duyurmayı hedeflemektedir. Bu organizasyon, işletmelerin yabancı firmalarla yeni ilişkiler kurmaları ve küreselleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla elverişli bir ortam yaratmak için çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca firmaların kapsama alanlarını uluslararası mecralara taşımaya yardımcı olmakla birlikte, temsilcileri, girişimcileri ve hükümet yetkililerini mevcut sorunlar ve yeni gelişmeler hakıkında görüş alışverişi yapmak üzere bir araya getiren etkinlikler ve toplantılar düzenlemektedir.

Tekce AŞ, DEİK’in bir üyesi olarak ülkeler arasında ticari ilişkileri teşvik etmektedir. Uluslararası şubeleri olan lider bir gayrimenkul şirketi olarak ticari gelişmelere ve iş faaliyetlerine katkıda bulunmaya tüm olanaklarımızla hazır bir durumdayız. Dünyanın en prestijli yarı resmi kuruluşlarından birine katıldık ve daha şimdiden bir sonraki hedefimiz olan Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeliğine odaklandık.